This image for Image Layouts addon

Riktig bruk av etiketter er viktig for å lykkes med god kildesortering

-  men også for helheten av produktet.
Etikettene bør vare like lenge som produktet, være UV-bestandig, tåle vask og normal slitasje. Vi har valgt å legge oss på en god kvalitet av selvklebende vinyl som hefter godt til våre beholdere. Etikettene trykkes med miljøvennlig latex trykk og lamineres med polyuretan laminat. Dette gir et slitesterkt sluttprodukt. Våre standard grå og grønne etiketter er trykket på gjennomfarget folie, noe som forlenger holdbarheten ytterligere.

Vi legger vekt på god kontrast i etikettene for universell utforming (UU). De fleste etikettene har både symbol og tekst på engelsk og norsk.

Ta kontakt

logo