Om Røros Produkter
Vi er i stadig utvikling og presenterer innovative løsninger som gjør hverdagen enklere og mer lønnsom for kundene våre. I tillegg skreddersyr vi produkter etter ønske, noe som skjer i tett samarbeid med kunden fra ide til ferdig produkt
1
2
3
5
4

Om oss

Vi jobber med mange materialer, som stål, aluminium, plast og treverk; og skreddersyr løsninger som tilfredsstiller kundenes og brukernes behov. Gjennom vårt samarbeid med dyktige produktdesignere får kundene de riktige løsningene.

Vi er stolte over det vi lager, men jobber konstant for å bli enda bedre og at vi utvikler oss faglig. Til enhver tid arbeider vi med nye utviklingsprosjekter for å kunne tilby gode, miljøvennlige og tidsriktige løsninger. Systematikk og langsiktighet er våre fremste kjennetegn, og vi setter tydelige og høye mål, som samtidig er realistiske – både når det gjelder investeringer, omsetning, resultater, kvalitetssikring og arbeidsmiljø.

Les vår firmabrosjyre (PDF eller e-brosjyre)

 

Jobb med oss

Røros Produkter er en offensiv og innovativ mekanisk industribedrift som jobber aktivt med å levere smarte løsninger til renhold- og avfallsmarkedet.

Vi er liten nok til å være tilpasningsdyktig, og stor nok til å ta på oss større nasjonale oppdrag.
Vi søker stadig nye arbeidere, og vil gjerne høre fra akkurat deg!

Send oss gjerne en åpen søknad på:
firmapost@rorosprodukter.no for å melde din interesse. 

 

Samfunnsansvar

Vi er vårt ansvar bevisst. Ved siden av å videreutvikle givende og trygge arbeidsplasser for våre medarbeidere, skal vi være en positiv kraft i det lokalsamfunnet vi er en del av.

Bedriften støtter gode krefter i lokalsamfunnet, og et eksempel er økonomiske bidrag og leveranser til det lokale barne- og ungdomsarbeidet. Frelsesarmeen får årlig økonomisk støtte som brukes lokalt til de som har behov for hjelp. Vi støtter også den lokale idretten, der mange av våre ansatte og deres barn er aktive, som for eksempel Røros Løypeforening og den lokale Golfklubben. Norsk luftambulanse får årlig et bidrag, og vi yter vår del til andre globale hjelpeaksjoner når vi har muligheter til det. 

Det er også viktig for oss og være en aktør i lokale næringslivet og gjøre vårt for økt verdiskapning i området. Vi samarbeider med lokale produsenter og tjenestetilbydere for å styrke lokal kompetanse og gjennomslagskraft. Vi er med i den lokale næringsarenaen, RørosHagen, som blant annet jobber tett opp imot grûndere og øvrig næringsliv. I felleskap arbeider vi med kompetansehevende tiltak og på andre måter legge til rette for lokal næringsutvikling.

For oss handler samfunnsansvar om å gjøre de rette valgene. Våre forpliktelser er kjent for alle våre medarbeidere, og sammen med kunder og leverandører skal vi leve opp til og videreutvikle våre etiske målsetninger.

Etiske retningslinjer

Røros Produkter sine etiske retningslinjer er til for å skape felles holdninger til hvordan organisasjonen skal drives, slik at eiere, leverandører, kunder, ansatte, offentlige myndigheter, samarbeidende og konkurrerende selskaper til enhver tid har tillit til bedriftens profesjonalitet og integritet.

Våre etiske retningslinjer er basert på internasjonalt anerkjente FN- og ILO-konvensjoner og anbefalinger.

Last ned "Etiske retningslinjer for Røros Produkter" (PDF)

Miljøansvar

Røros Produkter arbeider systematisk for at vår produksjon og eget forbruk er mest mulig miljøvennlig og bærekraftig. Vi bruker også bare profesjonelle underleverandører som tar eget miljøansvar. Vi kildesorterer kartong, plast, glass, metall og pulverlakk, glass, lysrør, batterier og annet EE-avfall og leverer til godkjent mottak. Bedriften bruker nesten ikke skadelige stoffer i produksjonen og utslippene er derfor minimale. Alle våre ferdigvarer kan resirkuleres inn i verdikjeden etter endt levetid.

Bedriften har vært medlem i Grønt Punkt Norge AS i mange år. Vi søker å minimere bruken av energi, blant annet ved å bruke så lite emballasje som mulig og komprimere våre vareforsendelser. Og selvfølgelig arbeider vi kontinuerlig med HMS.

Bedriften har arbeidet etter ISO 14001/EMAS standarden siden 2002, og vi ble sertifisert Miljøfyrtårn i desember 2013.

Våre kunder skal føle seg trygge på at Røros Produkter er en leverandør og samarbeidspartner som er til å stole på, både når det gjelder bestilling, prosess, produkt og levering. Våre løsninger gjør det ikke bare enklere og tryggere å bli kvitt avfall og utføre renhold – de er også produsert på en miljøvennlig måte. Produktene har lang levetid og bærer dermed med seg den ekstra verdien som gjør dem enda mer lønnsomme for kundene våre og enda mer gunstige for miljøet.

Miljfyrtarn norsk farger

logo