Behandlingsansvarlig  

Rolf Schjølberg er på vegne av Røros Produkter AS hovedansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.   Behandlingsansvarlig ved salg er May Kristin Knutsen. 

Personopplysninger

Personopplysninger om våre kunder og leverandører; E-post, telefonnummer og adresser der det er gitt tillatelse til lagring.  Salgs- og kjøpshistorikk ligger som en del av programvaren som benyttes.   Ingen opplysninger benyttes til markedsføring hvis det ikke er gitt tillatelse til det. For å kunne gi våre kunder den beste kjøpsopplevelsen lagrer vi cookies i hht. Cookie Policy.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på nettsiden og ved kjøp/salg.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen så utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere innen frakt.  For levering utenfor EU/EØS må det i tillegg vises til beskyttelsestiltak som er iverksatt for å sikre opplysningene. Registrerte personopplysninger vil bli utlevert til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett, som f eks ved skatterapportering. For øvrig vil ikke registrerte personopplysninger utleveres uten samtykke fra den personopplysningene omhandler.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Samtykke

Ved å krysse av at man har lest og akseptert denne personvernerklæringen, samtykker man i at Røros Produkter AS behandler personopplysningene som blir mottatt eller innhentet.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll. 
Kontaktinformasjon Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser: firmapost@rorosprodukter.no

RØROS PRODUKTER AS
Øverhagaen 6
7374  RØROS

logo