Hotel- og servicevogner

Hotell- og servicevogner er et viktig verktøy for renholdere og husøkonomer i forbindelse med renhold av hotellrom. Våre vogner er meget robust og bærekraftig med tanke på levetid. Vi bruker store og solide hjul som kan tilpasses om det skal kjøres på parkett, betong eller tykke tepper. Vognene er modul oppbygd og kan skreddersys etter ulike kundebehov. Fargen på vognen kan også tilpasses interiøret.

logo