MOSE komprimator

Komprimatoren MOSE reduserer antall tømminger, unødvendige tilsyn og bruk av poser. Ordinære beholdere til restavfall, plast og papir kan innholde opptil 70 prosent luft. Tester i samarbeid med utvalgte kunder viser at MOSE kan redusere tømmefrekvensen med inntil fem ganger. MOSE er batteridrevet, og batteriet kan typisk vare en uke før opplading er nødvendig. Kan kobles til strøm hvis ønskelig. Fyllingsgraden overvåkes ved hjelp av sensorikk, og vår app RP Smart. 

logo